Akadálymentes nézet
 • polg1.jpg
 • isk2.jpg
 • orvosi.jpg
 • isk1.jpg
 • szoc3.jpg
 • szoc2.jpg
 • polg2.jpg
 • posta.jpg
 • muvhaz1.jpg
 • isk3.jpg
 • muvhaz2.jpg
 • szoc1.jpg
 • rav4.jpg
 • rav3.jpg

Magyar Falu Program

Program

Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2021 MFP ÖTIK/2021

Projekt címe:

Polgármesteri Hivatal felújítása II. ütem

Elnyert támogatás összege:

11.506.037 Ft

Önerő összege: 755.486 Ft

Elnyert támogatás éve:

2021

Projekt tartalma:

A projekt keretein belül az önkormányzat Közös Önkormányzati Hivatal felújítására nyert támogatást.
 
A projekt megvalósításának célja a Tömörkényi Közös Önkormányzati Hivatal székhelytelepülésén lévő Polgármesteri Hivatal épületének belső felújítása.
A projekt részeként belső felújítási munkák történnek. Tervezzük belső festés megvalósítását, az előtér kopott padlóburkolatának teljes cseréjét, néhány iroda és a házasságkötő terem burkolatának a felújítását laminált padlóburkolat elhelyezésével. 
A projekt megvalósításával egy teljes körűen felújított Polgármesteri Hivatal „szolgálhatja” a település lakosságát és az itt dolgozókat. Megteremtjük a korszerű ügyintézés infrastrukturális feltételeit, igényes környezetet alakítunk ki a közös önkormányzati hivatal székhelytelepülésén. 
A projekt a Magyar Falu program keretein belül valósult meg. 

 

Projekt címe:

Járadaépítési program Tömörkényen

Elnyert támogatás összege:

5.747.522 Ft

Elnyert támogatás éve:

2022

Projekt tartalma:

A projekt keretein belül az önkormányzat járadfelújításra nyert támogatást a településen. 
 
Projektünk célja a település egyik frekventált részén elhelyezkedő járdaszakaszának felújítása. A projekt keretein belül a település központjában található, az általános iskola és Kossuth utca (ami a település fő utcája) közötti szakaszt szeretnénk felújítani. A felújítással érintett járdaszakasz jelenleg majdnem használtathatatlan, rossz műszaki állapotú, burkolata töredezett, hiányos, a járdalapok megsüllyedtek, elmozdultak és balesetvesélyessé váltak. A járdafelújítás teljes hossza: 197 méter.
 
A projekt a Magyar Falu program keretein belül valósult meg. 

 

Projekt címe:

A tömörkényi temető fejlesztése

Elnyert támogatás összege:

4.999.997 Ft

Elnyert támogatás éve:

2022

Projekt tartalma:

Tömörkény Községi Önkormányzat évek óta nagy gondot fordít a fenntartásában működő helyi temető gondozására, a meglévő ravatalozó karbantartására. Önerőből a temetkezési szokások változásából eredő új igények kielégítésére 24 férőhelyes urnafal létesült a ravatalozó mögött. A temetkezési lehetőségek hosszú távú biztosítása érdekében további urnafal megépítése vált szükségessé, ezért projektünk keretében 2*24 férőhelyes, gránittal borított új urnafalat szeretnénk építeni. Az új építmény körül térkőburkolat készül szegélykővel lezárva. A temető belső részeinek megközelíthetősége érdekében ennek az útnak a folytatást tervezzük 18 m hosszúságban, 2,5 m szélességben.
A projekt a Magyar Falu program keretein belül valósult meg.

 

Program

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések-2024 MFP-ÖTIFB/2024

Projekt címe:

Rendben vagyunk IV

Elnyert támogatás összege:

4 699 996 Ft

Elnyert támogatás éve

2024

Projekt tartalma:

A projekt keretein belül az önkormányzat közterületi eszközök beszerzésére megvalósítására kért támogatást. A projekt célja a helyi önkormányzat rendelkezésre álló eszközállományának bővítése volt, a közterületek hatékonyabb és magasabb színvonalú fenntartása érdekében.

A projekt keretében az alábbi munkagépek kerültek beszerzésre:

 • MTD Optima LN 200H RTG fűnyíró (2 db)
 • Lumag BSF-15 tuskómaró (1 db)
 • Stihl HT 135 magassági ágvágó (1 db)
 • Stihl MS 261 fűrész (1 db)
 • Stihl MS 391 fűrész (1 db)
 • DGA 504 RTJ akkus csiszoló (1 db)

Ezek a munkagépek a közterületek karbantartására és szépítésére szolgálnak.

A projekt eredményei

A projekt eredményeként az önkormányzat a következő előnyöket érte el:

 • Bővült a rendelkezésre álló eszközállomány
 • Hatékonyabbá vált a közterületek fenntartása
 • Magasabb színvonalon történhet a közterületek karbantartása
 • Javult a településkép

A projekt a Magyar Falu program keretein belül valósult meg.

 

Program

Út, híd, járda építése/felújítása-2023

Projekt címe:

Járadaépítési program Tömörkényen II. ütem

Elnyert támogatás összege:

3 116 056 Ft

Elnyert támogatás éve

2023

Projekt tartalma:

A projekt célja a Tömörkény - Petőfi u Ady csomópontban egy új járda szakasz megépítése volt, ami hiánypótló fejlesztésnek számít a település ezen frekventált részén. A járda az orvosi rendelő, általános iskola, posta közelében, jelenleg füves területen épült meg. A projekttel a település lakosságának ezen intézmények megközelíthetőségét kívántuk javítani.

A projekt megvalósítása

A projekt keretében a következő munkálatok végrehajtására került sor:

 • Műszaki tervek elkészítése, Tervezői költségvetés elkészítése
 • Járdaépítés a Tömörkény - Petőfi u Ady csomópontban (összesen 80,13 méter hosszan)
 • Burkolatépítés

Érintett területek:

 • Petőfi utca: 254 hrsz
 • Ady Endre utca: 317 hrsz

Eredmények

A projekt sikeresen megvalósult, a járda elkészült és használatba vételre került. A fejlesztésnek köszönhetően a település lakossága számára komfortosabbá és biztonságosabbá vált az orvosi rendelő, általános iskola, posta megközelítése.

Összegzés

A Tömörkény - Petőfi u Ady csomópontban megépített járda fontos infrastrukturális fejlesztésnek számít a település számára. A projekt hozzájárul a település lakosságának életminőségének javításához, a közlekedésbiztonság növeléséhez, valamint a település élhetőbbé tételéhez.

 

Népszerű tartalmak

Friss hírek