• rav3.jpg
 • polg1.jpg
 • muvhaz1.jpg
 • posta.jpg
 • isk1.jpg
 • szoc3.jpg
 • isk3.jpg
 • szoc1.jpg
 • orvosi.jpg
 • polg2.jpg
 • isk2.jpg
 • rav4.jpg
 • muvhaz2.jpg
 • szoc2.jpg

Pályázatok

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_erfa-sm.jpg

Kedvezményezett neve:

Tömörkény Községi Önkormányzat

Projekt címe:

Túl az Óperencián…! - a Tömörkényi Napköziotthonos Óvoda fejlesztése

Támogatás összege:

65.000.000 Ft

Támogatás mértéke:

100 %

Projekt tartalma:

A projekt célja a település óvodájának fejlesztése, mellyel a projekt hozzájárul a felhívás 1.1. fejezetében foglalt célokhoz- szolgáltatás mennyiségi és minőségi fejlesztése. A pályázati forrásból jelentős felújítási és bővítési beruházásokat végzünk az óvoda épületen. A projekt tartalmazza egyrészt a meglevő épület felújítását, másrészt a meglevő épület egy részének átalakítása, harmadrészt az épület-együttes bővítését.

A felújítás és átalakítás során az épület korából, elhasználódásából adódó munkákat kell elvégezni az épületszerkezeteken

- falrekonstrukció ( nedvesség elleni falszigetelés, felületkepézések, festések megújítása)

- homlokzati hőszigetelés készítése

- nyílászáró rekonstrukció (külső nyílászárók cseréje, belső nyílászárók felújítása)

- födém hőszigetelés (padlástéri szigetelés)

- tetőfelújítás (tető megerősítés és tetőfedés csere)

- burkolat felújítás (fal- és szükség esetén padlóburkolat csere)

Az épület bővítéseként a meglevő régi óvoda épületének nyugati oldalához egy könnyűszerkezetes építési technológiával egy két traktusos bővítményt illesztünk hozzá:

nyugati bővítmény – kiszolgáló területek kialakítása:

- Szélfogó és Közlekedő ( folyosó)

- Kiszolgáló helyiségek ( iroda, melegítő konyha, akadálymentes mosdó-WC, gondozói öltöző-WC, Raktár)

Az infrastrukturális beavatkozások eszközbeszerzéssel egészítjük ki.

Tervezett befejezési dátum:

2019.07.31.

Projekt azonosító száma.

TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00016

  top_1_4_1_15_cs1_2016_00016_c_fekvo_nyomdai_tomorkeny-sm.jpg

Kedvezményezett neve:

Tömörkény Községi Önkormányzat

Projekt címe:

KISDEDÓVÓ - a tömörkényi védőnői szolgálat fejlesztése című és TOP-4.1.1-15-CS1-2016-00002

Támogatás összege:

35.577.936 Ft

Támogatás mértéke:

100 %

Projekt tartalma:

A projekt célja, az egészségügyi alapellátások körébe tartozó védőnői szolgálat épület és eszköz infrastruktúrájának fejlesztésével, a multifunkciós helyiség kialakításával a lakosok számára helyben biztosítani a megfelelő színvonalú, költség-hatékonyan működtethető ellátást, a gyógyító, megelőző munka hatékonyabbá válásával fokozni a prevenciós, egészséges életmódot ösztönző tevékenységek számát, amely egyrészt a gyermekkorú lakosság egészségügyi állapotának javulását, másrészt a helyben elérhető magas szintű egészségügyi ellátások által a térség népességmegtartó képességének erősödését eredményezi.

Tevékenységek:

 • Az épületben található szolgálati lakás megszüntetésével, az ott található helyiségeket is bevonjuk a feladatellátásba így növelve a rendelkezésre álló teret. Itt alakítjuk ki a multifunkciós helyiséget és annak kiszolgáló helyiségeit.

 • Akadálymentesítés: teljes körűen biztosítjuk az épület használhatóságát különböző fogyatékossági csoportok számára, a projekt előírásainak figyelembevételével.

 • Jogszabályi feltételeknek való megfelelés: védőnői szolgálat szociális helyiségének kialakítása, megfelelő munkakörülmények létrehozása. Épületet használók számára megfelelő illemhelyek biztosítása.

 • Parkolás biztosítása, udvarrész felújítása, gyalogjárdák készítése

 • Eszközbeszerzés a hiányzó eszközök pótlása, új funkciókhoz kapcsolható eszközök beszerzése

 • Energetikai hatékonyság fokozása: műszaki leírás szerint, hőszigetelés, nyílászárócsere, födémszigetelés

 • Megújuló energia felhasználása egy napelemes kandeláber beszerelésével

Tervezett befejezési dátum:

2019.02.28.

Projekt azonosító száma.

TOP-4.1.1-15-CS1-2016-00002

  top_4_1_1_15_cs1_2016_00002_c_fekvo_nyomdai_tomorkeny-sm.jpg

Kedvezményezett neve:

Tömörkény Községi Önkormányzat

Projekt címe:

A tömörkényi polgármesteri hivatal energetikai felújítása

Támogatás összege:

39 998 188 Ft

Támogatás mértéke:

100 %

Projekt tartalma:

A projekt keretében Tömörkény Községi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalát kívánjuk energetikailag megújítani, azaz a pályázati felhívás 3.2. 6) pontjának f) pontjához illeszkedik a beruházás, mint a közigazgatási funkciót ellátó hivatali intézmény megújítása.

A hivatal épületegyüttese a falu főterének északi térfalát alkotja, tehát település- és utcaképi szempontból jelentős objektum, mindamellett, hogy Tömörkény életének egyik központja. Az 1980-as évek elején épült épület külső megjelenése mára meglehetősen leromlott és határoló szerkezeteinek épületfizikai jellemzői sem felelnek meg korunk elvárásainak. Mindemellett megoldatlan az épület akadálymentes használata is, mind az épület belsejében, mind az épület megközelítésében. A beruházás célja a Községháza külső megjelenésének esztétikusabbá tétele és ezekkel párhuzamosan a ház energetikai jellemzőinek javítása, valamint külső-belső akadálymentesítésének megoldása. A fejlesztés által környezetszennyezés csökkentése mellett nem elhanyagolható szempont az sem, hogy a korszerűsítés hatására az önkormányzat fenntartási költségei csökkeni fognak. További pozitív hatás, hogy az épület a felújítással megújul, korszerű, a mai kor igényeinek megfelelő külsőt kap. A támogatás által a projekt megvalósulása hozzájárul a Nemzeti Reform Programban kitűzött 92 PJ 2020-ra elérhető primerenergia-megtakarítási célérték eléréséhez, hozzájárul a fosszilis energiahordozókból származó ÜHG kibocsátásának csökkentéséhez, illetve a Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervében 2020-ra kitűzött 14,65 %-os megújuló energia részarány eléréséhez.

Tervezett befejezési dátum:

2018.11.30.

Projekt azonosító száma.

TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00006

  top_3_2_1_15_cs1_2016_00006_c_fekvo_nyomdai_tomorkeny-sm.jpg

Kedvezményezett neve:

Tömörkény Községi Önkormányzat

Projekt címe:

A Tömörkényi szociális alapszolgáltatások komplex megújítása

Támogatás összege:

59 999 964 Ft

Támogatás mértéke:

100 %

Projekt tartalma:

Az Alsó-Tisza menti Önkormányzati Társulás Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon integrált intézmény, egyik jelentős alapszolgáltatása a Nappali ellátást nyújtó intézmény mely a Szabadság tér 1. szám alatt biztosít szolgáltatásait. Jelen projekt keretein belül sor kerül a szolgáltatást biztosító épület teljeskörű felújítására, átalakítására, hogy az itt működő szociális alapellátások számára tudjuk biztosítani a megfelelő körülményeket. Az épületet akadálymentesítjük és eszközbeszerzéssel tesszük összetetté a fejlesztést. Projektünk célja, hogy az épület felújításával és bővítésével valamennyi szolgáltatás biztosítására megfelelő körülmények közt kerüljön sor, illetve a helyben étkezés feltételeinek megteremtésével az ellátottak igényét kielégítsük. A beszerzett eszközök segítségével az intézményben folyó munka minőségét szeretnénk emelni.

Tervezett befejezési dátum:

2020.05.31.

Projekt azonosító száma.

TOP-4.2.1-15-CS1-2016-00013

  top_4_2_1_15_cs1_2016_00013_c_fekvo_nyomdai_tomrkeny-sm.jpg

Kedvezményezett neve:

Tömörkény Községi Önkormányzat

Projekt címe:

Tömörkény Községi Önkormányzat ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

Támogatás összege:

7 000 000

Támogatás mértéke:

100 %

Projekt tartalma:

A projekt megvalósításában a Felgyő és Tömörkény Önkormányzatainak közös polgármesteri hivatala vesz részt. A közös önkormányzati hivatal eszközparkjára és helyi hálózatára jellemző, hogy elavult és jelenlegi állapotában nem lenne képes az ASP rendszerhez való csatlakozás feltételeinek megfelelni.

Az önkormányzat rendszercsatlakozással kapcsolódik majd az ASP technológiát biztosító rendszerhez. A pályázat keretein belül a fejlesztéssel érintett szakrendszerek az előírások alapján az az alábbiak

1. önkormányzati adó rendszer,

2. gazdálkodási rendszer,

3. ingatlan-vagyonkataszter rendszer,

4. iratkezelő rendszer,

5. önkormányzati és elektronikus ügyintézési portálrendszer,

6. ipar- és kereskedelmi rendszer.

Tervezett tevékenységek:

1.1 Eszközbeszerzés: a jelenlegi eszközpark feltérképezése, ezt követően a magas szakmai színvonalú feladatellátás érdekében új technikai eszközök megvásárlása.

1.2 Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása: belső és külső szabályzások aktualizálása, új szabályzatok, rendeletek készítése. Az Informatikai Biztonsági Szabályzat és az Iratkezelési szabályzat megalkotása a közös önkormányzati hivatal székhely településén és a kirendeltség településen is.

1.3 Önkormányzatok elektronikus ügyintézés Csatlakozás az ASP elektronikus ügyintézési szolgáltatás rendszeréhez és ennek segítségével elektronikus ügyintézési szolgáltatás nyújtása az állampolgárok és a vállalkozások felé.

1.4 Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja: az adattisztítást és adat migrációt központilag meghatározott módszertan alapján hajtjuk végre.

1.5 Tesztelés, élesítés: az önkormányzat teszteli, ellenőrzi a számára kialakításra kerülő szolgáltatásokat, működésük megfelelőségét a szükséges dokumentáció elkészítése mellett.

Tervezett befejezési dátum:


2018.06.30.

Projekt azonosító száma.

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00062

  kfop_1_2_1_vekop_16_2016_0006_c_fekvo_nyomdai-sm.jpg

 

 

Népszerű tartalmak

Friss hírek